מבקר המדינה מקשיב לך - שאלון לציבור בנושא שירות חברת דואר ישראל

איזה מהמשפטים הבאים מתאר את השימוש שלך בשירותי הדואר בצורה הטובה ביותר?

אני משתמש/ת בדואר ישראל:

למטרות פרטיות בלבד
בעיקר למטרות פרטיות וקצת לענייני עבודה/עסקים
למטרות פרטיות וגם לענייני עבודה/עסקים
בעיקר לענייני עבודה/עסקים וקצת למטרות פרטיות
לענייני עבודה/עסקים בלבד
אני כמעט ולא משתמש/ת בשירותי דואר ישראל